Chính sách bảo mật thông tin

Đánh giá

Với những chính sách bảo mật thông tin này, quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi mọi thông tin riêng tư trong quá trình đăng ký thông tin tại website Taxitaikienvang.vn đều sẽ được bảo mật.

Quý khách có thể đọc các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

Với những chính sách bảo mật thông tin này, quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi mọi thông tin riêng tư trong quá trình đăng ký thông tin tại website Taxitaikienvang.vn đều sẽ được bảo mật.

Quý khách có thể đọc các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Những thông tin mà khách hàng cung cấp thông qua website cũng như thông qua các giao dịch trực tiếp sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng trong việc khảo sát trước khi chuyển nhà, chuyển văn phòng
  • Giải đáp những thắc mắc của quý khách.

Một số thông tin cá nhân Kiến Vàng Hà Nội thu thập từ khách hàng bao gồm:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Mọi thông tin này cần đảm bảo tính xác thực, chính xác và đặc biệt là phải hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Kiến Vàng Hà Nội cam kết chỉ sử dụng thông tin của quý khách với những mục đích phù hợp và tuyệt đối không cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ 3 nếu được sự đồng ý của quý khách.

Chỉ trong các trường hợp cụ thể đặc biệt, Kiến Vàng Hà Nội bắt buộc phải cung cấp thông tin của bạn:

  • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật
  • Trong trường hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Kiến Vàng Hà Nội trước pháp luật
  • Tình huống khẩn cấp, bảo vệ sự an toàn cá nhân của quý khách.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Kiến Vàng Hà Nội có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu khi khách hàng muốn kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân đã thu thập trước đó.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Để chỉnh sửa những thông tin cá nhân đã cập nhật, quý khách truy cập tài khoản trên website hoặc trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua email và địa chỉ liên lạc được cập nhật trên website của Kiến Vàng Hà Nội.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Kiến Vàng Hà Nội cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin của quý khách.

Để có thể bảo mật 100% thông tin, chúng tôi mong muốn quý khách không tự ý chia sẻ thông tin với người khác. Ngoài ra, Kiến Vàng Hà Nội khuyến cáo quý khách nên sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao và không đăng nhập tài khoản Kiến Vàng Hà Nội tại các dịch vụ máy tính công cộng.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin này được áp dụng cho tất cả các khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Kiến Vàng Hà Nội.

Đánh giá